Μεγάλη επιτυχία σημειώνει το «Ερωτεύτηκα» μερικούς μήνες μετά….